Produkten har blivit tillagd i varukorgen

På nätet sedan 2015

Cart 0
Varukorg
0 kr

Krisberedskap

Det här är en blogg som kommer att handla om krisberedskap. Fokus kommer ligga på beredskap i hemmet vid längre elavbrott eller då (rent) vatten slutar komma ur kranen eller andra kriser samhället kan drabbas av. Det här gränsar ju till många andra ämnen som överlevnad i skog och mark, friluftsliv eller traditionell kunskap som i stort gått förlorad.

Så här uttrycker regeringen individens ansvar vid en kris:

"Den enskilda individen har ett ansvar för sin egen beredskap och säkerhet vad avser att ha insikt om att allvarliga händelser och kriser kan uppstå. Den enskilda individen har därför en skyldighet och behöver vara förberedd för att kunna hantera sin egen situation och själv klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Regeringen Samhällets krisberedskap -
stärkt samverkan för ökad säkerhet, Skr. 2009/10:124

Det här innebär inget juridiskt ansvar, det är inte brottsligt att inte förbereda sig. Däremot kan det vara en bra idé, både för sin egen skull och för att det avlastar samhällets krishantering. Ju fler som klarar sig utan stöd, desto mer stöd kan ges till de som inte klarar sig själva.

Men vad kan hända egentligen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nämner 27 olika händelser:
Pandemi
Kärnkraftsolycka
Störningar i transporter
Störningar i elektroniska kommunikationer
Störningar i elförsörjningen
Störningar i drivmedelsförsörjningen
Stöld av/oriktig information
Dammbrott
Isstorm
Social oro med våldsinsslag
Skolskjutning
Terrorhandling
Förorenad dricksvattenintäkt (kemiskt utsläpp)
Förorenad dricksvattenintäkt (biologisk kontaminering)
Solstorm
Värmebölja
Storm
Svaveldimma (från vulkanutbrott)
Epizooti (allvarlig smittsam djursjukdom)
Brand i särskilda objekt
Fartygskollision
Översvämning av vattendrag
Ras och skred
Störningar i livsmedelsförsörjningen
Kemikaliespridning via bomb
Rymdskrot
Väpnat angrepp


Det är onekligen en lång lista med farligheter och sannolikheten är förhoppningsvis låg att man ska råka ut för något. Men en generell krisberedskap kan minska konsekvenserna om något ändå inträffar.

0 kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

Produkter

Handla

Information