Produkten har blivit tillagd i varukorgen

På nätet sedan 2015

Cart 0
Varukorg
0 kr

Sveriges livsmedelsförsörjning

Idag importerar vi ungefär hälften av all mat, något som naturligtvis gör Sverige sårbart om den internationella handeln skulle störas. De beredskapslager med livsmedel som fanns under kalla kriget är tömda och sådana lager är också ovanliga i resten av EU.

Enligt tidningen Jordbruksaktuellt så har de enskilda hushållen mat hemma för ungefär tre till tolv dagar. Butikerna är beroende av dagliga leveranser så där är det mesta slut efter ett dygn, i centrallagren finns mat för tre till åtta dagar. Beredskapen och det civila försvaret är på väg att byggas upp igen efter att i praktiken varit obefintligt sedan början av 2000-talet. Enligt den försvarspolitiska inriktningen (Regeringens proposition 2014/15:109):

"Målet för det civila försvaret ska från och med 2016 vara att –värna civilbefolkningen, –säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och –bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld Det civila försvaret bör inledningsvis inom ramen för befintliga resurser prioritera uppgiften att planera stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap"
 

Det civila försvaret har alltså inte bara att sörja för civilbefolkningen utan ska till och med prioritera Försvarsmaktens behov. I Regeringens proposition (2016/17:104) om Sveriges livsmedelsstrategi beskrivs hur livsmedelsförsörjningen bör se ut i krig eller kris:

"Det civila försvaret, där livsmedelsförsörjningen ingår, bör enligt regeringen inledningsvis planera för att kunna lösa uppgifter under krig i 5–10 dagar. Det finns också andra krisscenarier där internationell handel med livsmedel minskar kraftigt under längre tid. I sådana scenarier är en inhemsk livsmedelsproduktion av stor betydelse för försörjningstryggheten. Såväl export som import av jordbruks- och livsmedelsvaror har ökat sedan EU-inträdet 1995. Importen har ökat mer än exporten."
 

Kommunala övningar för att hantera en livsmedelsbrist har gett vissa lärdomar (FOI Memo 5646). Vissa grupper i samhället bör prioriteras som äldre och funktionshindrade samt verksamheter som vård och omsorg. Dock är kommunernas mandat för att prioritera och fördela livsmedel är oklart och kommer bli svårt att genomföra rent praktiskt.

"Eftersom man befara att hamstringen kommer att ske snabbt som kommer det redan efter några dagar vara tomt i butikerna. Eftersom det kommer att dröja några dagar innan kommunledningen har samlats så kommer det finnas små möjligheter att påverka hur livsmedel i butikerna fördelas. Beroende på hur större grossister och centrallager/distributionscentraler väljer att agera kan det här finnas möjligheter att påverka fördelningen av livsmedel. I den mån det går försöker man motverka hamstring. Man kommer också informera om: • Hur människor kan minska behovet av mat, t.ex. genom att utsätta kroppen för mindre ansträngning. • Hur man lagar mat med tillgängliga råvaror. • Hur man hanterar livsmedel på ett säkert sätt och för att förlänga hållbarheten. Risken för att kommunens egna kök kan bli utsatta för stölder och överfall gör att man ökar bevakningen kring dessa platser."
 

Det blir också viktigt att nå ut med information till allmänheten för att minska risken för att livsmedel hanteras felaktigt.

"Det finns risk för att livsmedel inte kommer att hanteras på ett korrekt sätt och att exempelvis hälsofarligt kött sprids i samhället. Illegal slakt kommer förmodligen att öka, bl.a. på grund av till exempel tjuvjakt, vilket också ökar hälsoriskerna. Eventuellt kan antalet matförgiftningar öka som en följd av detta Det blir viktigt att komma ut till alla verksamheter för att granska att mathanteringen sker på ett säkert sätt. Eftersom det vid en bristsituation inte finns tillräckligt med mat, blir det extra viktigt att den mat som finns inte förstörs på grund av felaktig hantering."
 

Sammanfattningsvis kan det alltså finnas skäl att själv planera för sin egen livsmedelsförsörjning, om inte annat för att det offentliga ska kunna koncentrera sig på de i samhället som har störst behov. Det är också viktigt att ha kunskap om matkonservering och hur hygienen upprätthålls vid en krissituation då kanske även rent vatten blir en bristvara.

1 kommentar

Cheague 3 dagar sedan
Crotamiton Over The Counter [url=https://acialisd.com/]Cialis[/url] Amoxicillin And Ibuprofen canadian cialis Cialis Wo Bestellen Erfahrungen
Produkter

Handla

Information